Phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 2010 tại trụ sở chính của Trung tâm, 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, dưới sự chủ trì của ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch HĐQT của Trung tâm.
Các thành viên của Hội đồng tham dự cuộc họp gồm: GS.TS. David Wood, Phó Viện trưởng, Đại học Curtin, Úc; Ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Albert Low, Tổng Giám đốc Công ty gốm sứ Mỹ Đức; và TS. Đoàn Huệ Dung, Trưởng khoa Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm TP.HCM. Ngoài ra, tham dự cuộc họp này còn có PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh, Giám đốc Trung tâm SEAMEO và các cán bộ chủ chốt của Trung tâm. Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đưa ra ý kiến gợi ý về định hướng phát triển của Trung tâm trong tương lai, đồng thời nêu các giải pháp giúp cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm tại Việt Nam cũng như trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

Comments are closed.