Tập huấn Giáo viên về Phương pháp dạy chương trình luyện thi KET & PET

Ngày 13/6/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Cambridge ESOL tổ chức tập huấn phương pháp dạy chương trình luyện thi KET & PET cho gần 200 giáo viên đang giảng dạy tại Trung tâm, và các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ.
Ông Kim Pilger, chuyên gia từ Cambridge ESOL đã minh họa các hoạt động giảng dạy trên lớp cho chương trình luyện thi. Giáo viên tham dự có cơ hội thực hành các hoạt động cũng như các trò chơi liên quan đến bài học trong chương trình luyện thi.

Comments are closed.