Hội thảo tập huấn với chủ đề “Phát triển chuyên môn bền vững cho giáo viên các trường THPT”

Hội thảo tập huấn với chủ đề “Phát triển chuyên môn bền vững cho giáo viên các trường THPT”

Hội thảo đã tạo ra cơ hội cho tổ trưởng chuyên môn tiếng Anh các trường trung học phổ thông được tập huấn, trang bị kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới và phát triển chuyên môn bền vững nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh trong các trường trung học phổ thông.

Comments are closed.