Hội thảo Phát triển kỹ năng đọc và Tâm lý tích cực trong lớp học tiếng Anh, ngày 28/5/2018

Hội thảo Phát triển kỹ năng đọc và Tâm lý tích cực trong lớp học tiếng Anh, ngày 28/5/2018

Buổi Hội thảo nhằm cung cấp cho giảng viên tiếng Anh các phương pháp giảng dạy kỹ năng Đọc giúp người học trở nên thành thạo và yêu thích việc đọc hơn. Ngoài ra giảng viên còn có cơ hội hoàn thiện kỹ năng giảng dạy của mình thông qua các nội dung liên quan đến khái niệm khoa học hạnh phúc trong giảng dạy tiếng Anh hay tâm lý tích cực trong lớp học tiếng Anh giúp nâng cao hứng thú của người học

Comments are closed.