Khóa Tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý”

SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Nhật Bản đã tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý” vào ngày 26-28/3/2019. Khóa học đã được tổ chức tại Trung tâm, với sự tham gia giảng dạy của PGS. TS. Yanagisawa Hideaki, Viện Quốc gia Công nghệ, Trường Đại học Tokuyama, Nhật Bản nhằm hỗ trợ cho đội ngũ 30 giảng viên và cán bộ giảng dạy của các trường đại học và cao đẳng trong việc cập nhật kiến thức về ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy và quản lý chương trình.

Comments are closed.