Hội nghị Kiểm định Chất lượng Đông Nam Á 2013 và Phiên họp bàn tròn về Xây dựng Mô hình kiểm định chất lượng và Tiêu chí bằng cấp đạt chuẩn quốc gia

Hội nghị Kiểm định Chất lượng Đông Nam Á 2013 và Phiên họp bàn tròn về Xây dựng Mô hình kiểm định chất lượng và Tiêu chí bằng cấp đạt chuẩn quốc gia

Theo lời mời của Hiệp hội Kiểm định Chất lượng Đông Nam Á (AQAN), Đoàn do TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm dẫn đầu tham dự Hội nghị Kiểm định Chất lượng Đông Nam Á 2013 và Phiên họp bàn tròn về Xây dựng Mô hình kiểm định chất lượng và Tiêu chí bằng cấp đạt chuẩn quốc gia được tổ chức từ ngày 16-18/10/2013 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thành phần tham dự gồm có các quan chức cấp cao đến từ khu vực và Việt Nam, các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kiểm định chất lượng. TS. Hồ Thanh Mỹ Phương làm chủ tọa phiên toàn thể liên quan đến việc đảm bảo và xây dựng mô hình kiểm định chất lượng giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á. SEAMEO RETRAC chính thức trở thành thành viên liên kết của hiệp hội AQAN từ năm 2011.

Comments are closed.