Ngày 15/12 Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Bảo đảm chất lượng và kiểm định trong giáo dục đại học”. Báo cáo viên, GS.TS. William G. Tierney, là một trong những chuyên gia hàng đầu về chuyên ngành giáo dục đại học của Hoa Kỳ, Đại học Nam California.

Hơn 45 chuyên gia và lãnh đạo các trường đại học và cao đẳng tại Tp.HCM đã được cung cấp những thông tin cập nhật nhất về đảm bảo chất lượng và kiểm định, cũng như các khuynh hướng trong tương lai của giáo dục đại học Hoa Kỳ. Tại buổi báo cáo, rất nhiều câu hỏi và nhữngvấn đề liên quan được đưa ra và thảo luận sôi nổi.

Comments are closed.