Các Khóa bồi dưỡng cho Giáo viên tiếng Anh các tỉnh

Nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, vào tháng 7 và tháng 8 năm 2013, Trung tâm đã tổ chức 5 khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh các tỉnh Cần Thơ, Tây Ninh, Long An, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp cho giáo viên tiếng Anh các bậc phổ thông ôn tập, củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh và những kỷ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Đề án. Khóa học cũng giúp cho giáo viên trau dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp.

Comments are closed.