Chia sẻ kinh nghiệm: “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS”

Chia sẻ kinh nghiệm: “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS”

Ngày 17/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi chia sẻ kinh  nghiệm “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS” tại Trung tâm. Buổi chia sẻ kinh nghiệm do Cô Nguyễn Võ Kiều Trang trình bày thu hút khoảng 20 giáo viên đang giảng dạy kỹ năng Viết IELTS tại Trung tâm tham gia.

Comments are closed.