Khóa đầu tiên của chương trình học chứng chỉ sau đại học toàn thời gian trong 3 tuần được phối hợp thực hiện giữa Đại học Camosun (Canada) và SEAMEO RETRAC đã khai giảng ngày 23/11/2009.
Chương trình được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, và là bước chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho các giáo viên nước ngoài xin giấy phép lao động khi giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Chứng chỉ quốc tế giảng dạy tiếng Anh (ELT-IC) do trường Đại học Camosun (Canada) cấp.

Comments are closed.