Nhằm tạo sân chơi bổ ích trong mùa hè và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông qua các hoạt động ngoại khóa, SEAMEO RETRAC đã tổ chức chương trình Vui Học Hè hàng năm dành riêng cho học sinh từ 7-15 tuổi.
Chương trình Vui Học Hè tháng 7/2009 là một chương trình đặc biệt tạo môi trường học và chơi cho các em. Chương trình đã thu hút gần 170 học sinh tham gia. Giáo viên chính là giáo viên bản ngữ trẻ, năng động và nhiệt tình kết hợp với các giáo viên Việt Nam nhằm tạo các hoạt động học tập phù hợp, thú vị trong lớp cũng như ngoài trời. Cùng với việc thực hành giao tiếp tiếng Anh, các hoạt động khác nhau đã được tổ chức nhằm phát triển sự tự tin, thúc đẩy động cơ học tập và nâng cao nhận thức của các em về các vấn đề môi trường, văn hóa xã hội khác nhau.

Đây là chương trình được đông đảo phụ huynh và học sinh đánh giá cao và mong đợi mỗi dịp hè bắt đầu từ năm 2006.

Comments are closed.