Chuyến tham quan học tập cho cán bộ quản lý các trường Đại học Việt Nam đến Hoa Kỳ

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với trường Cao đẳng thành phố San Francisco, Đại học Nam California và Đại học Công lập Fullerton tổ chức tham quan học tập ngắn hạn dành cho cán bộ quản lý các trường Đại học Việt Nam đến Hoa Kỳ từ ngày 16 đến 27 tháng 4 năm 2012.
Đây là hoạt động được thực hiện hàng năm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm và các trường Đại học Hoa Kỳ. Mục đích của chuyến tham quan giúp cán bộ quản lý Việt Nam hiểu được mô hình giáo dục tại Hoa Kỳ cũng như thúc đẩy mở rộng mối quan hệ hợp tác.

Comments are closed.