Chuyến thăm Trung tâm của Đoàn cán bộ cấp cao từ Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào

Vào ngày 28/12/2013, Đoàn cán bộ cấp cao từ Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào do PGS.TS. Khamphai Sisavanh, Giám đốc Đại học Suphanuvong dẫn đầu đã đến thăm Trung tâm.
Mục đích của chuyến thăm nhằm tìm hiểu về các hoạt động của Trung tâm và mở rộng thêm mối quan hệ hợp tác song phương. Nhân dịp này, Đoàn được trình bày báo cáo về những hoạt động đào tạo Trung tâm đã thực hiện cho Lào trong những năm qua. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là dịp Đoàn có thể biết thêm về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo tại Trung tâm.

Comments are closed.