Diễn đàn giáo dục “Kết hợp kĩ năng thế kỉ 21 vào giáo dục nhà trường: Bài học thực tiễn từ các nước Đông Nam Á”

Diễn đàn giáo dục “Kết hợp kĩ năng thế kỉ 21 vào giáo dục nhà trường: Bài học thực tiễn từ các nước Đông Nam Á”

Song song với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 20, vào ngày 22/9/2017, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Kết hợp kĩ năng thế kỉ 21 vào giáo dục nhà nhà trường: Bài học thực tiễn từ các nước Đông Nam Á”. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Mục đích của diễn đàn nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, những bài học thực tiễn liên quan đến việc đưa kĩ năng thế kỉ 21 vào công tác giáo dục trong nhàtrường.

Tham gia báo cáo tại diễn đàn bao gồm các thành viên thuộc Hội đồng Quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến từ các nước Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Ban Thư kí SEAMEO.

Bên cạnh sự tham gia của các thành viên hội đồng quản trị, Diễn đàn giáo dục đã thu hút sự tham gia của các cán bộ quản lý, giáo viên đến từ một số đơn vị giáo dục, cũng như các đối tượng có quan tâm khác để trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục các kĩ năng thế kỉ 21 nhằm chuẩn bị cho sự hòa nhập vào khu vực ASEAN.

 

 

Comments are closed.