Lễ Tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ học ứng dụng cho học viên Khóa 09 (2012 -2013)

Ngày 28 tháng 8 năm 2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho 43 học viên khóa 09 (2012 – 2013) của chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng dành cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in Applied Linguistics). Đây là chương trình do trường Đại học Curtin (Australia) và Trung tâm SEAMEO RETRAC liên kết tổ chức.
Trong số học viên tốt nghiệp khóa này, ngoài các giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, còn có một số giáo viên người nước ngoài đến từ Hoa Kỳ. Đến nay chương trình đã mở được 11 khóa thu hút 466 học viên. Khóa 10 và khóa 11 dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 8 năm 2014. Trong tháng 9, khóa 12 sẽ được khai giảng với trên 40 học viên. Đây là chương trình liên kết hiệu quả và thành công, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho nền giáo dục Việt Nam nói chung và cho ngành giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam nói riêng.

Comments are closed.