Hội thảo tập huấn “Đa dạng hóa phương pháp và hoạt động giảng dạy trong lớp học tiếng Anh”

Hội thảo tập huấn “Đa dạng hóa phương pháp và hoạt động giảng dạy trong lớp học tiếng Anh”

SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tập huấn “Đa dạng hóa phương pháp và hoạt động giảng dạy trong lớp học tiếng Anh” cho giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 năm 2018. Hội thảo nhằm cập nhật cho giáo viên các kiến thức và kỹ năng giảng dạy theo đường hướng giao tiếp. Các nội dung được trình bày tại hội thảo gồm: Tạo động lực học tập cho học sinh, Cải tiến tài liệu giảng dạy phù hợp với đường hướng giao tiếp, Thiết kế hoạt động khuyến khích sự tham gia của học sinh, Đa dạng hóa và đơn giản hóa bài giảng, và dạy phát âm. Giảng viên của hội thảo là Cô Jimalee Sowell đếntừ trường đại học Indiana University of Pensylvania, Hoa Kỳ. Tại hội thảo, các giáo viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi những khó khăn liên quan đến chủ đề này. Các phương thức nhằm thúc đẩy việc học tập tích cực trong lớp học cũng được thảo luận và thực hành tại hội thảo. 

Comments are closed.