Cùng với phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 ngày 10/08/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức hội nghị bàn tròn “Đào tạo cán bộ nguồn trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục” nhằm chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm đối với công tác đào tạo cán bộ nguồn trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo giáo dục.

Các chủ đề trình bày tại hội nghị bao gồm công tác đào tạo lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các cán bộ nguồn, các vấn đề quản lý và lãnh đạo giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa, đào tạo bồi dưỡng quản lý giáo dục tại Việt Nam; và lãnh đạo điều hành trong giáo dục: phương pháp mới để xây dựng những nhân tố thay đổi.
Tham dự Hội nghị có các báo cáo viên đến từ các tổ chức và đơn vị giáo dục bao gồm TS. Witaya Jeradechakul, Giám đốc Ban thư ký SEAMEO, GS. TS. Edilberto C. de Jesus, Chủ tịch Viện Quản lý Châu Á, Philippines; TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Phó Giám đốc SEAMEO RETRAC; PGS. TS. Mark Power Robison, Rossier School of Education, University of Southern California và TS. Jonathan Shaw, Giám đốc điều hành, AIT Extension, Viện Công nghệ Châu Á. Hội nghị thu hút gần 50 đại biểu đến từ 11 quốc gia tham dự.

Comments are closed.