Hội nghị thường niên Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 45 được tổ chức từ ngày 26-29/1/2010 tại thành phố Cebu, Philippines.

Tham dự hội nghị gồm hơn 200 đại biểu là bộ trưởng giáo dục, quan chức cấp cao thuộc các nước thành viên trong khu vực, các nước thành viên liên kết và đại diện các tổ chức quốc tế. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu.
Hội nghị thường niên nhằm xây dựng các chính sách chung về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các hoạt động lớn cấp khu vực cần thực hiện. Hội nghị lần này thảo luận và đạt được sự đồng thuận cao về các vấn đề như giáo dục mầm non, tiếp cận giáo dục đối với các đối tượng khó khăn, xây dựng không gian hợp tác chung trong giáo dục đại học như chuyển đổi tín chỉ và kiểm định chất lượng, tăng cường sử dụng ngoại ngữ và ICT trong dạy và học, nội dung biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo và quảng bá hình ảnh của tổ chức SEAMEO. Ngoài ra, các đoàn còn tổ chức những cuộc họp song phương nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa các nước trong khu vực.

Comments are closed.