Hội thảo Cựu sinh viên Hoa Kỳ 2011

Ngày 14/10/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Đóng góp cho Việt Nam” dành cho các cựu sinh viên đã từng tham gia học tập, nghiên cứu tại các trường ở Hoa Kỳ.
Hơn 100 cựu sinh viên đã tham dự và chia sẻ những kinh nghiệm học tập, làm việc  cũng như những thách thức và cơ hội gặp phải khi trở về làm việc tại Việt Nam, đồng thời thảo luận cách thức khai thác những mối liên kết và nguồn lực từ cộng đồng cựu sinh viên để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Comments are closed.