Ngày 12/11/2010, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ tổ chức buổi hội thảo giới thiệu 5 trường cao đẳng cộng đồng tại bang California, Washington, Philadelphia, Florida và Illinoise.
Ông Patrick McGinty và bà Diane Viverito – đại diện Hiệp hội, đã giới thiệu các chương trình học, trường chuyển tiếp và dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế của năm trường nói trên. Hơn 35 học sinh và phụ huynh đã tới tham dự hội thảo. Hội thảo cũng đã cung cấp cho sinh viên các thông tin bổ ích về điều kiện nhập học cũng như những thuận lợi khi học tại các trường thuộc hệ thống cao đẳng cộng đồng.

Comments are closed.