Hội thảo “Phát triển tư duy phê phán trong giảng dạy”

Từ ngày 23 – 25/3/2010, SEAMEO RETRAC đã tổ chức hội thảo “Phát triển tư duy phê phán trong giảng dạy” cho gần 60 giáo viên, giảng viên của các trường trung học phổ thông, CĐ-ĐH tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu của hội thảo là cung cấp cho các giáo viên, giảng viên kiến thức về tư duy phê phán và cách sử dụng tư duy phê phán như một công cụ hỗ trợ trong công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, các giáo viên và giảng viên còn có cơ hội tham gia trực tiếp vào các hoạt động để có thể ứng dụng các tình huống cụ thể này vào thực tế giảng dạy nhằm phát huy tối đa khả năng tư duy phê phán cho học sinh, sinh viên tại lớp học của mình.
Báo cáo viên là Giáo sư Ian Frank và Giáo sư Malcolm H. Field đến từ Trường Đại học Future Hakodate – Nhật Bản.

Comments are closed.