Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Hội thảo quốc tế “Dạy và học toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh” vào ngày 02/12/2011 cho hơn 180 các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, các chuyên gia và cán bộ quản lý đến từ Mã Lai, Thái Lan và Việt Nam.
Hội thảo tạo diễn đàn cho các cán bộ  tham dự thảo luận, trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến việc dạy và học toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh tại trường phổ thông.

Comments are closed.