Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 6 “Ứng phó với những thách thức trong việc dạy tiếng Anh giao tiếp”

Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 6 “Ứng phó với những thách thức trong việc dạy tiếng Anh giao tiếp”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 6 với chủ đề “Ứng phó với những thách thức trong việc dạy tiếng Anh giao tiếp” từ ngày 13-15/8/2015 tại trụ sở của Trung tâm, ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 270 đại biểu tham dự với 55 bài báo cáo và 5 tập huấn chuyên đề của các nhà nghiên cứu, giảng viên và các học giả nổi tiếng về các chủ đề đa dạng như: Các hoạt động đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh; Ứng phó với sự đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh; Giao thoa văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh; Ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy tiếng Anh; và Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực giáo viên tiếng Anh.
Hội thảo là diễn đàn dành cho các đại biểu có chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh với mục đích chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, và các vấn đề lý luận và thực tiển trong việc giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng là người học đến từ những vùng miền khác nhau, có trình độ, điều kiện, sự quan tâm và động lực khác nhau. Đây còn là cơ hội quý báu cho các đại biểu là giáo viên dạy tiếng Anh để có thể bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tham gia vào mạng lưới và những hoạt động hợp tác khác với những đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới.Tổ chức hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên đề và các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên ngoại ngữ là một trong những thế mạnh của Trung tâm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

Comments are closed.