Hội Thảo Quốc Tế về Nghiên Cứu và Giảng Dạy Tiếng Anh lần thứ 9 “Đột phá trong giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21”

Hội Thảo Quốc Tế về Nghiên Cứu và Giảng Dạy Tiếng Anh lần thứ 9 “Đột phá trong giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 9 với chủ đề “Đột phá trong Giảng Dạy Tiếng Anh ở thế kỷ 21” (Breakthroughs in English Language Teaching in the 21st Century).

Hơn 200 đại biểu và báo cáo viên đã tham dự với hơn 34 bài báo cáo và tập huấn của các nhà nghiên cứu, giảng viên và các học giả nổi tiếng về các chủ đề như: Các xu hướng và thực hành đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh thế kỷ 21, Các mô hình học tiếng Anh ngoài lớp học, Giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, Ứng dụng công nghệ vào dạy và học tiếng Anh.

Hội thảo là diễn đàn chia sẻ và thảo luận về những kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm, và những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy tiếng Anh và dạy chuyên môn bằng tiếng Anh cho đối tượng là người học đến từ những vùng miền khác nhau, có trình độ, điều kiện, sự quan tâm và động lực khác nhau. Đây còn là cơ hội quý báu cho các đại biểu là giáo viên dạy tiếng Anh có thể bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tham gia vào mạng lưới và những hoạt động hợp tác khác với những bạn đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tổ chức hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên đề và các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên ngoại ngữ là một trong những thế mạnh của SEAMEO RETRAC, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.
Comments are closed.