Hội thảo tập huấn về “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh”

Hội thảo tập huấn về “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh”

Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đã tổ chức thành công hội thảo tập huấn về “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh” tại thành phố Nha Trang vào ngày 12 & 13 tháng 10 năm 2017.

Hội thảo tập huấn là diễn đàn khu vực để các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh của Việt Nam và các nước Đông Nam Á trao đổi về các mô hình, chia sẻ kinh nghiệm, những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn, thách thức và những nổ lực trong việc dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, từ đó đưa ra những đề xuất thiết thực cho các cấp quản lý giáo dục trong việc điều chỉnh, ban hành những chính sách và tiến hành những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quy mô và hiệu quả của mô hình này.Báo cáo viên chính của Hội thảo gồm các chuyên gia đến từ các nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Vương quốc Anh và các giáo viên thuộc các trường THPT và THPT chuyên tại Việt Nam.

Hơn 100 đại biểu đến từ 40 Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước đã tham dự và thảo luận nhiều khía cạnh của vấn đề về công tác đào tạo và bồi dưỡng, đãi ngộ giáo viên, biên soạn chương trình, tài liệu và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Diễn đàng thực sự có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh mô hình dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh, tạo môi trường học tập đa dạng với sự tích hợp giữa nội dung và ngôn ngữ, góp phần nâng cao kỹ năng của học sinh – sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng các mục tiêu của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2008-2020.

Comments are closed.