Hội thảo tập huấn về “Phương pháp dạy từ vựng cho học sinh Mẫu giáo sử dụng bộ giáo trình mới SHOW & TELL”

Hội thảo tập huấn về “Phương pháp dạy từ vựng cho học sinh Mẫu giáo sử dụng bộ giáo trình mới SHOW & TELL”

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Oxford University Press tổ chức buổi hội thảo tập huấn giáo viên về “Phương pháp dạy từ vựng cho học sinh Mẫu giáo sử dụng bộ giáo trình mới SHOW & TELL” vào ngày 10/12/2016 tại Trung tâm.

Báo cáo viên của hội thảo là Bà Connie Baqués, Quản lý chương trình đào tạo của NXB Oxford University Press. Buổi hội thảo thu hút khoảng 40 giáo viên tiếng Anh đang dạy tại Trung tâm tham gia. Buổi tập huấn nhằm cung cấp cho giáo viên các phương pháp dạy từ vựng hiệu quả khi  sử dụng bộ giáo trình “Show & Tell” mới được triển khai cho chương trình Anh văn Mẫu giáo tại Trung tâm.

 

 

Comments are closed.