Với vai trò là nhà tài trợ chính, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã hỗ trợ Tổ chức kiểm định chất lượng Cambridge tại Singapore tổ chức buổi hội thảo tạo đàm chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục giữa lãnh đạo nhà trường trong khu vực Châu Á vào ngày 25 tháng 3 năm 2013.
Hội thảo diễn ra với chủ đề “Thực hiện giáo dục song ngữ: Phương pháp sư phạm và quản lý”. Hội thảo thu hút sự quan tâm và tham gia của hơn 80 lãnh đạo nhà trường bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa và các nhà giáo dục cao cấp trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là hội thảo đầu tiên trong hàng loạt các hội thảo do tổ chức kiểm định chất lượng Cambridge sắp tổ chức.

Comments are closed.