Hội thảo về Phân tích giáo dục đại học xuyên quốc gia trong hội nhập khu vực và thị trường lao động Đông Á

PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh đã tham dự hội thảo do JICA và SEAMEO RIHED đồng tổ chức tại khách sạn Pathumwan Princess Bangkok, Thái Lan từ ngày 22 – 24/2/2011.

Hội thảo nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu về 300 trường đại học hàng đầu  và 1,000 chương trình hợp tác trong khối ASEAN+5 ( Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand). Hội thảo đã  đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục xuyên quốc gia trong khu vực Đông Á.

Comments are closed.