Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Giáo dục Quốc gia (National Institute of Education – NIE) thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technology University), Singapore, tổ chức khóa tham quan tập huấn ngắn hạn dành cho đoàn cán bộ quản lý Trường Đại học Mở Tp. HCM từ ngày 24/02 đến ngày 01/03/2010.

Nội dung tập huấn xoay quanh các kinh nghiệm và quan điểm mới về quản lý giáo dục và những đổi mới trong giáo dục khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, đoàn còn có cơ hội tham quan thực tế cơ sở vật chất tiên tiến hàng đầu thế giới tại NIE như phòng học, giảng đường, thư viện…

Comments are closed.