Khóa tập huấn Quản lý giáo dục do chính phủ Bỉ tài trợ

Ngày 13/03/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ cho gần 30 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường THPT tham dự khóa tập huấn về Quản lý giáo dục dành cho lãnh đạo các trường THPT từ ngày 07 – 15/03/2011.

Đây là khóa tập huấn cuối cùng do Cơ quan hợp tác Kỹ thuật Bỉ tài trợ. Trong hai năm 2010 – 2011 dự án đã tài trợ 04 khóa tập huấn cho gần 120 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường THPT trên toàn quốc. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo các trường THPT Việt Nam, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo nữ, đang công tác tại vùng sâu hoặc thuộc dân tộc thiểu số. Bên cạnh việc tham gia tập huấn tại Trung tâm, các học viên còn được tham gia vào khoá tập huấn trực tuyến kéo dài 4 tuần. Khoá tập huấn cung cấp cho học viên nhiều kiến thức và những kỹ năng tự học trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt khuyến khích việc học tập suốt đời.

Comments are closed.