Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường hiệu quả trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 17-21/02/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về quản lý giáo dục cho 36 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Mục tiêu của khóa học nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các trường đại học và cao đẳng tại ba quốc gia trên; đồng thời trang bị kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục. Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm: Lãnh đạo giáo dục đại học trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á, đánh giá tổ chức, đánh giá đội ngũ quản lý và giảng viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục đại học. Bên cạnh đó, khóa huấn luyện cũng hướng đến việc chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và xu hướng mới trong công tác quản lý giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Khóa học kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy sinh động như thuyết trình và thảo luận nhóm với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có kinh nghiệm trong và ngoài nước. Học viên tham gia khóa tập huấn cũng đã có dịp tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học với trường đại học RMIT tại cơ sở Nam Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Comments are closed.