Khóa tập huấn về quản lý giáo dục cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý giáo dục Afghanistan

Từ ngày 23/2 đến 15/3/2009, hai mươi ba cán bộ lãnh đạo và quản lý của 16 trường đại học và Bộ Giáo dục Đại học từ Afghanistan đã tham dự khóa tập huấn về quản lý giáo dục tại Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC). Những chủ đề của khóa tập huấn này bao gồm: công tác sinh viên, hệ thống học vụ, hệ thống và qui trình tuyển sinh, các qui định đào tạo, hệ thống chấm điểm,v.v…

Khóa tập huấn sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng phong phú. Học viên được tham gia nhiều hoạt động học tập khác nhau như thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm, bài tập nhóm, trình bày, và tham quan thực tế một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia giảng dạy khóa tập huấn là các giảng viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước thuộc SEAMEO RETRAC. Cuối khóa học mỗi học viên được yêu cầu làm một bài tập cuối khóa. Bài tập này là một trong những cơ sở đánh giá những kiến thức và kĩ năng học viên đã tiếp thu và sẽ sử dụng để cải tiến hệ thống quản lý đào tạo hiện nay của Afghanistan.

 

Comments are closed.