Khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho 140 giáo viên tiếng Anh THCS và THPT ở tỉnh Tây Ninh đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 06/04/2013.
Khóa học nhằm giúp giáo viên tiếng Anh các bậc phổ thông củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của Sở và Bộ GD&ĐT về năng lực tiếng Anh để thực hiện tốt mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Khóa học cũng giúp giáo viên trau dồi kỹ năng làm bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh và kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp. Khóa học kéo dài trong 12 tuần, từ ngày 11/12/2012 đến ngày 06/04/2013.

Comments are closed.