Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Ngày 03/04/2012, SEAMEO RETRAC kết hợp với Bộ Công An tổ chức khai giảng Khóa Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại trụ sở Trung tâm.

Khóa tập huấn kéo dài 2 tuần dành cho 24 giáo viên tiếng Anh của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và Học viện Công an nhân dân. Khóa học nhằm giúp học viên cập nhật các phương pháp giảng dạy tiên tiến, củng cố kỹ năng quản lý lớp và ứng dụng sáng tạo công nghệ thông tin vào việc giảng dạy tiếng Anh.

 

 

 

Comments are closed.