Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng tiếng Anh và Khóa Bồi dưỡng Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Tiểu học ở tỉnh Vĩnh Long

SEAMEO RETRAC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiểu học vào ngày 26/4/2014 tại tỉnh Vĩnh Long.

Khóa học này giúp cho giáo viên tiểu học nâng cao trình độ tiếng Anh để đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cập nhật và nắm rõ những thông tin mới nhất về phương pháp giảng dạy trẻ em. Khóa học này cũng giúp cho giáo viên trau dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp. Khóa học kéo dài từ ngày 26/4 đến ngày 24/8/2014.

Comments are closed.