Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên các trường Đại học – Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

36 giảng viên chuyên ngành ở các trường Đại học đã đến dự lễ khai giảng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại Trung tâm SEAMEO RETRAC vào ngày 6/8/2012.
Mục tiêu của chương trình nhằm giúp học viên đạt được trình độ tiếng Anh cấp độ B2 theo chuẩn khung tham chiếu của Châu Âu để chuẩn bị cho việc giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh tại các trường Đại học và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học viên. Các học viên cũng sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh học thuật nhằm theo đuổi các chương trình sau đại học. Khóa học gồm 300 tiết lên lớp và 100 tiết tự học có hướng dẫn, thực hiện trong 08 tuần từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 27 tháng 9 năm 2012.

Comments are closed.