Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ học ứng dụng cho học viên khóa 8 (2011-2012)

Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ học ứng dụng cho học viên khóa 8 (2011-2012)

Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho 71 học viên khóa 08 (2011–2012) của chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng dành cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in Applied Linguistics).
Đây là chương trình do trường Đại học Curtin (Australia) và Trung tâm SEAMEO RETRAC liên kết tổ chức. 71 học viên tốt nghiệp trong khóa này là các giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, và một số giáo viên đến từ Hoa Kỳ. Đến nay chương trình đã mở được 10 khóa thu hút 423 học viên. Khóa 9 và khóa 10 dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 10 năm 2013. Đây là chương trình liên kết hiệu quả và thành công, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho nền giáo dục Việt Nam nói chung và cho ngành giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam nói riêng.

Comments are closed.