Lễ tốt nghiệp khóa học đầu tiên của chương trình Chứng chỉ Quốc tế Giảng dạy Tiếng Anh phối hợp thực hiện giữa Đại học Camosun (Canada) và Trung tâm SEAMEO RETRAC được tổ chức vào ngày 01 tháng 02 năm 2010.

Chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép, và là bước chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho các giáo viên nước ngoài có nhu cầu xin giấy phép lao động khi giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Mười học viên đã tham dự chương trình này và nhận Chứng chỉ do Trường Đại học Camosun, Canada cấp.

Comments are closed.