Phiên họp Ban Cố vấn Trung tâm SEAMEO RETRAC diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2012 tại trụ sở chính của Trung tâm với sự tham dự của GS.TSKH. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; GS.TS. Dennis Berg, Giáo sư danh dự, Đại học Công lập Fullerton, Hoa Kỳ; Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; và lãnh đạo Trung tâm. Đây là phiên họp thường kỳ của Ban Cố vấn nhằm tư vấn cho Trung tâm về phương hướng và chiến lược phát triển của Trung tâm.

Comments are closed.