Tập huấn bồi dưỡng giám khảo tiếng Anh

Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 12 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Ban đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức tập huấn bồi dưỡng giám khảo tiếng Anh tại cơ sở chính của Trung tâm.

46 giảng viên được lựa chọn từ 5 trường Đại học phía Nam và cán bộ chuyên môn của Trung tâm tham gia tập huấn. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm đào tạo giám khảo chấm kỹ năng nói và kỹ năng viết tiếng Anh cho Đề án. Tập huấn trang bị cho giám khảo kiến thức về khung đánh giá theo tiêu chuẩn Châu Âu, thực hành đánh giá kỹ năng nói và cách chấm điểm các bài luận bằng tiếng Anh. Khóa học do một nhóm chuyên gia giảng dạy gồm PGS.TS. Carr Nathan, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, TS. Vũ Thị Phương Anh và TS. Tô Thu Hương.

Comments are closed.