Tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên THPT tỉnh Tây Ninh

SEAMEO RETRAC phối hợp với Sở Giáo dục Tây Ninh tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cho đại diện giáo viên các trường THPT tỉnh Tây Ninh từ 31/10 đến 01/11/2009 tại trường THPT Tây Ninh.

Khóa học nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt về ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Nội dung của hai ngày tập huấn tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn giáo viên xây dựng bài giảng tương tác với sự hỗ trợ của Powerpoint và Flash.

Tham dự tập huấn gồm hơn 100 giáo viên đến từ 30 trường THPT trong tỉnh. Mỗi giáo viên tham gia được yêu cầu làm một sản phẩm nhỏ. Một số sản phẩm tiêu biểu đã được trình bày vào cuối khóa học.

Comments are closed.