Ngày 02/7/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh Tp. HCM, tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ trong việc dạy kỹ năng viết dành cho giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh tại Tp. HCM.
Phụ trách trình bày là TS. Lâm Lý Trí, chuyên gia về giảng dạy tiếng Anh thuộc trường Đại học Quốc tế Alliant, Hoa Kỳ. Buổi tập huấn thu hút hơn 40 giáo viên tham dự.

Comments are closed.