Tập huấn “Sử dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy các môn Khoa học”

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO về học liệu mở (SEAMEO SEAMOLEC) và Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO về nâng cao chất lượng giáo viên và giảng viên bộ môn Khoa học (SEAMEO QITEP in Science), Indonesia tổ chức tập huấn “Sử dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy các môn khoa học” từ ngày 03-07/11/2014 tại trụ sở chính của Trung tâm cho hơn 40 giảng viên và giáo viên giảng dạy các môn Khoa học đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và PTTH tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Khóa học do 9 giảng viên của Trung tâm SEAMEO SEAMOLEC và SEAMEO QUITEP đảm trách. Khóa học sử dụng các hình thức: giảng viên trình bày, thảo luận nhóm và học viên báo cáo kết quả. Khóa học được học viên đánh giá rất cao.

 

 

 

 

Comments are closed.