Tập huấn “Thiết kế bài trình chiếu bằng Prezi”

Ngày 28/3/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn “Thiết kế bài trình chiếu bằng Prezi” dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng. Buổi tập huấn đã thu hút hơn 60 giảng viên. Nội dung buổi tập huấn xoay quanh việc sử dụng Prezi để tạo bài trình chiếu trực tuyến một cách sinh động và hiệu quả.

Comments are closed.