Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học”

Trung tâm SEAMEO RETRAC và Trung tâm học tập mở khu vực của SEAMEO (SEAMEO SEAMOLEC), In-đô-nê-xia phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học dành cho giáo viên trung học, trung cấp chuyên nghiệp, và giảng viên cao đẳng và đại học.

Đợt tập huấn được tiến hành trong hai giai đoạn: trực tuyến và trên lớp dành cho giảng viên, giáo viên và chuyên gia CNTT bậc phổ thông, Trung cấp nghề và Đại học tại Campuchia, Lào, In-đô-nê-xia, Thái Lan và Việt Nam. Sau khi hoàn tất chương trình tập huấn trực tuyến, học viên tiếp tục tham gia tập huấn trên lớp. Khóa tập huấn trên lớp được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 2012. Khóa tập huấn có sự tham gia của 21 học viên đến từ các trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia huấn luyện chương trình là các chuyên gia đến từ Trung tâm SEAMEO SEAMOLEC. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp học viên tìm hiểu và nắm bắt những nguyên tắc ứng dụng CNTT trong quá trình dạy và học, nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT, xây dựng nguồn tài liệu, phát triển hệ thống khảo thí trực tuyến và thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá.

Comments are closed.