Theo lời mời của Ban Thư ký SEAMEO, TS. Đặng Văn Hùng, Phó Giám đốc và Ông Trương Bảo Duy phụ trách hợp tác quốc tế Trung tâm SEAMEO RETRAC tham dự tập huấn và phiên họp tham vấn lần thứ 4 về dự án SEAMEO College từ ngày 19 đến 20 tháng 10 năm 2012 tại khách sạn Plaza Athenee, Bangkok, Thái Lan.
Mục tiêu của tập huấn nhằm điều chỉnh kế hoạch hành động của dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Tham gia tập huấn ngoài Ban Thư ký còn có 21 lãnh đạo và đại diện đến từ 15 Trung tâm SEAMEO khu vực. Các ý kiến đóng góp về dự án được Ban Thư ký ghi nhận để đưa ra trong phiên họp tham vấn với đại diện ADB ngày hôm sau. Kế hoạch hoàn chỉnh của dự án được trình bày tại Phiên họp Uỷ ban chấp hành ngày 30 tháng 10 và Phiên họp lãnh đạo cấp cao của tổ chức SEAMEO từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2012.

Comments are closed.