Tập huấn về “Kỹ năng và kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc giảng dạy các khóa học trực tuyến”

Từ ngày 05-06/01/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ giáo dục Nhật bản tổ chức khóa tập huấn quốc tế về “Kỹ năng và kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc giảng dạy các khóa học trực tuyến” tại trụ sở Trung tâm.
Khóa tập huấn do các Giáo sư của Bộ giáo dục Nhật Bản đảm trách. Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của 54 giáo viên đến từ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Comments are closed.