Tập huấn về Quản lý và Lãnh đạo giáo dục Đại học (Unilead Việt Nam)

Từ ngày 04-15/8/2014, Trung tâm thông tin DAAD tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Oldenburg tại Đức và Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp tổ chức khóa tập huấn về Quản lý và lãnh đạo giáo dục Đại học (Unilead Việt Nam) tại trụ sở Trung tâm với sự tham gia của 24 nhà nghiên cứu và giảng viên đại học được chọn lựa tại Việt Nam. Báo cáo viên của khóa học là các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý chất lượng và phát triển chương trình đến từ Đức và Áo. Khóa học kết hợp giữa học trên lớp và trên mạng là dịp để các chuyên gia và người tham dự chia sẻ những công việc học thuật đang thực hiện tại trường đại học. Bên cạnh những kinh nghiệm được chuyên gia nước ngoài đúc kết và truyền đạt, người tham dự còn tham gia một số buổi chia sẻ do cựu học viên của chương trình Unilead trình bày. Sau 02 tuần tham gia khóa học, người tham dự có 3 tháng thực hiện một số bước của dự án mà họ đã thiết kế. Từ ngày 10-12/12/2014, người tham gia khóa học sẽ gặp lại và trình bày kết quả mà họ thực hiện. Khóa học được người tham gia đánh giá rất cao.

Comments are closed.