Tập huấn về “Ứng dụng công nghệ trong xây dựng tài liệu giảng dạy”

Tập huấn về "Ứng dụng công nghệ trong xây dựng tài liệu giảng dạy"

Từ ngày 19 đến ngày 20/3/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng công nghệ trong xây dựng tài liệu giảng dạy”.

Giảng viên của khóa tập huấn là GS.TS. Fumihiko Shinohara từ trường Đại học Tokyo Gakugei. Đây là một trong những hoạt động đào tạo hằng năm của Trung tâm do MEXT hỗ trợ theo chương trình trao đổi chuyên gia Nhật Bản nhằm giúp chia sẻ kinh nghiệm cho một số nước trong khu vực. Khóa tập huấn tập trung vào ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng tài liệu giảng dạy trong nhà trường. Tham gia khóa tập huấn gồm 42 cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

Comments are closed.