Tiếp đón Đoàn cán bộ cấp cao từ Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào

Vào ngày 17/11/2014, SEAMEO RETRAC long trọng đón tiếp Đoàn cán bộ cấp cao từ Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào do Ông Sisamone Sitthilavongsa, Chánh văn phòng và Bà Chanhthvone Phandamnong, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế dẫn đầu đến thăm Trung tâm. Mục đích của chuyến thăm nhằm tìm hiểu về các hoạt động của Trung tâm và mở rộng thêm mối quan hệ hợp tác song phương.

Comments are closed.